Kaplan funnen på Grönland


Bostadsminister Mehmet Kaplan har varit osynlig den senaste tiden, men nu har han hittats på Grönland av alla platser. Kaffeflickor har lyckats få till en exklusiv intervju.
– Vad gör bostadsministern på Grönland?
– Jag undersöker om Igloos kan lösa den svenska bostadskrisen.
– Jaha, hur går det då?
– Nja, det visade sig att folk här bor i vanliga hus. Dessutom är det kallt, så nu åker jag till Turkiet.
– Har Bostadsministern några resor till Sverige inplanerade?
– Kan inte ge några datum så här på stående fot, men jag har ju ett jobb i Sverige så nog kommer jag dit. Nej, nu måste jag jobba med att lösa bostadskrisen. Hej då!