Kukens löneförhandling

Kuken begärde löneförhöjning och angav följande skäl:
– Jag utför kroppsarbete.
– Jag arbetar på stora djup.
– Jag störtar – med huvudet först – in i mitt arbete.
– Jag har aldrig ledigt på helger.
– Jag arbetar i en fuktig omgivning.
– Jag får inte betalt för övertid.
– Min arbetsplats är mörk och har dålig ventilation.
– Jag arbetar i höga temperaturer.
– Mitt arbete utsätter mig för höga smittorisker.

Svaret lät inte vänta på sig, och det var ett förkrossande avslag, med följande motiveringar.
– Ni arbetar inte 8 timmar i ett sträck
– Ni somnar redan efter kortvarigt arbete.
– Ni följer inte alltid ledningens anvisningar.
– Ni arbetar inte alltid på er -av ledningen- anvisade plats, utan uppehåller er oftast på andra platser.
– Ni tar inget eget initiativ, utan måste sättas under press och bli vänligt behandlad innan ni överhuvudtaget börjar arbeta.
– Er arbetsplats är tämligen smutsig när ni lämnar den.
– Ni följer inte alltid säkerhetsföreskrifterna, t ex användandet av skyddskläder.
– Ni går i pension långt före 65.
– Ni tar aldrig några dubbelskift.
– Ni lämnar ibland er anvisade plats utan att ha slutfört ert arbete.
– Och som om det inte vore nog: Vi har ständigt sett er lämna arbetsplatsen bärandes två säckar med misstänkt utseende.